Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi va keng qo'llanilishi dunyo taraqqiyotining global tendensiyasidir. Axborot texnologiyalaridan foydalanish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va davlat organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyati samaradorligini oshirish uchun katta ahamiyatga ega. Shu sababli, bugungi kunda davlat va shahar hokimlikrining axborotlashtirish O'zbekistonning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanishga asoslangan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat organlarining aholi bilan va bir-biri bilan o'zaro aloqalari tizimi yaratildi. Ushbu qadamlarning barchasi O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga qulaylik yaratish, davlat xizmatlari ko'rsatish sifati oshirish, ularni ko'rsatish vaqtini qisqartirish, shuningdek ularni olish bilan bog'liq fuqarolar va tashkilotlarga ma'muriy yukni kamaytirish (majburiy yuzma-yuz murojaatlarni kamaytirish, taqdim etilayotgan hujjatlar sonini kamaytirish va boshqalar) uchun qilingan.

O'zbekiston Respublikasi hududlari orasida Xorazm viloyati elektron xizmatlar davriga o'tish yo'lida ekanligini ta'kidlash mumkin.

2019-2020 birinchi yarim yilligiga oid statistik ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyati aholisiga ko'rsatiladigan davlat xizmatlarining 0,3 foizi (772)elektron formatda, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari Mygov.uz portali orqali amalga oshirilgan, bu raqam bor yo'g'i bir yil ichida 8,6 foizgayetgan(10147). Bu, o'z navbatida, mintaqa aholisining intellektual va madaniy rivojlanishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ushbu ko'rsatkichlar davlat organlari va mintaqa aholisining resurslarini (vaqtini, pulini) tejash ko'rsatkichi ekanligini ta'kidlash lozim, chunki ushbu elektron xizmatlar ekstritoriallik asosida taqdim etiladi. Bu ko'rsatkichlarning barchasi nafaqat davlat organlari mahsuldorligini oshirishda, balki mintaqaning o'zini har jihatdan rivojlantirishda ham muhim rolь o'ynaydi.